شکستن محاصره تبلیغاتی شدید دشمن نیاز به توجه دارد و آن توجه به ظرفیتها است آحاد ملّت باید وارد میدان شوند، در همه عرصه‌ها؛ آحاد ملّت باید بگویند، بیان کنند، تبیین کنند گاهی یک حکایت دلی را زنده می کند و راهی را عوض می کند

همسایه نو

مرد انصارى خانه جديدى در يكى از محلات مدينه خريد و به آنجا منتقل شد، تازه متوجه شد كه همسايه ناهموارى نصيب وى شده. به

خواندن حکایت

دو همکار

صفا و صميميت و همكارى صادقانه هشام ابن الحكم و عبداللّه بن يزيد اباضى، مورد اعجاب همه مردم كوفه شده بود. اين دو نفر، ضرب

خواندن حکایت

بازار سیاه

عائله امام صادق و هزينه زندگى آن حضرت زياد شده بود. امام به فكر افتاد كه از طريق كسب و تجارت عايداتى به دست آورد

خواندن حکایت

بند کفش

امام صادق عليه السلام با بعضى از اصحاب براى تسليت به خانه يكى از خويشاوندان مى‌رفتند، در بين راه بند كفش امام صادق عليه السلام

خواندن حکایت

سلام یهود

عايشه همسر رسول اكرم در حضور رسول اكرم، نشسته بود كه مردى يهودى وارد شد. هنگام ورود به جاى سلام عليكم گفت: اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ؛ يعنى

خواندن حکایت

مزد نامعین

آن روز را سليمان بن جعفر جعفرى و امام رضا عليه السلام به دنبال كارى با هم بيرون رفته بودند، غروب آفتاب شد و سليمان

خواندن حکایت

بار نخل

على بن ابى طالب عليه السلام از خانه بيرون آمده بود و طبق معمول، به طرف صحرا و باغستانها كه با كار كردن در آنجاها

خواندن حکایت

تازه مسلمان

دو همسایه كه یكی مسلمان و دیگری نصرانی بود گاهی با هم راجع به اسلام سخن می گفتند. مسلمان كه مرد عابد و متدینی بود

خواندن حکایت

قصه ابزاری هنری منطبق با فطرت آدمی

حضرت امام خمینی (ره): «کسی که بخواهد تعلیم و تربیت و اندرز و تبشیر کنند باید مقصد خود را با عبارات و بیانات مختلف گاهی در ضمن قصه و حکایت گاهی در ضمن تاریخ و نقل گاه به‌صراحت لهجه و گاه به کنایات و امثال و رموز تزریق کند».

 
ویکی حکایت

گام دوم تبلیغ

گالری تصاویر

کتابخوانی

مدرسه تجربه نگاری

روایت دیروز، حرکت امروز

همسایه نو

مرد انصارى خانه جديدى در يكى از محلات مدينه خريد و به آنجا منتقل شد، تازه متوجه شد كه همسايه ناهموارى نصيب وى شده. به

خواندن حکایت

دو همکار

صفا و صميميت و همكارى صادقانه هشام ابن الحكم و عبداللّه بن يزيد اباضى، مورد اعجاب همه مردم كوفه شده بود. اين دو نفر، ضرب

خواندن حکایت

بازار سیاه

عائله امام صادق و هزينه زندگى آن حضرت زياد شده بود. امام به فكر افتاد كه از طريق كسب و تجارت عايداتى به دست آورد

خواندن حکایت

قصه ابزاری هنری منطبق با فطرت آدمی

حضرت امام خمینی (ره): «کسی که بخواهد تعلیم و تربیت و اندرز و تبشیر کنند باید مقصد خود را با عبارات و بیانات مختلف گاهی در ضمن قصه و حکایت گاهی در ضمن تاریخ و نقل گاه به‌صراحت لهجه و گاه به کنایات و امثال و رموز تزریق کند».

 
ویکی حکایت

گام دوم تبلیغ

گالری تصاویر

کتابخوانی

مدرسه تجربه نگاری

روایت دیروز، حرکت امروز

همسایه نو

مرد انصارى خانه جديدى در يكى از محلات مدينه خريد و به آنجا منتقل شد، تازه متوجه شد كه همسايه ناهموارى نصيب وى شده. به

خواندن حکایت

دو همکار

صفا و صميميت و همكارى صادقانه هشام ابن الحكم و عبداللّه بن يزيد اباضى، مورد اعجاب همه مردم كوفه شده بود. اين دو نفر، ضرب

خواندن حکایت

بازار سیاه

عائله امام صادق و هزينه زندگى آن حضرت زياد شده بود. امام به فكر افتاد كه از طريق كسب و تجارت عايداتى به دست آورد

خواندن حکایت
ویکی حکایت

قصه ابزاری هنری منطبق با فطرت آدمی

حضرت امام خمینی (ره): «کسی که بخواهد تعلیم و تربیت و اندرز و تبشیر کنند باید مقصد خود را با عبارات و بیانات مختلف گاهی در ضمن قصه و حکایت گاهی در ضمن تاریخ و نقل گاه به‌صراحت لهجه و گاه به کنایات و امثال و رموز تزریق کند».

 

گام دوم تبلیغ

گالری تصاویر

کتابخوانی

مدرسه تجربه نگاری

روایت دیروز، حرکت امروز