ویکی حکایت پشتیبان تبیین عمومی و جریان عمومی بیان و تبلیغ است. رفع مسائل متعددی که در عرصه تبلیغ و تبلیغاتی کشور، تبلیغ سنّتی و تبیین وجود دارد، با توجه به ضعف حضور و توان مجازی، ضرورتاً با حضور مردم در عرصه تبیین به صورت جریانی فراگیر و گفتمان‌ساز ممکن است؛ لذا در راستای کارآمدسازی تبیین و تبلیغ سنّتی توسط مردم و خودِ مبلّغان این وب‌سایت ایجاد شده است. این وب‌سایت به صورت یک حکایت‌ نامه باز بستری برای فعالیت هر علاقمندی است که بتواند در کارآمدسازی و حلّ مسائل عمومی و عرصه تبلیغ به عنوان یک وظیفه عمومی و اختصاصی اقدام کند.

 

تولید محتوای ساده و یکپارچه و پشتیبانی منظم محتوایی از تبیین مردمی، اولین گام در عرصه تبلیغ و رفع نیازهای تبلیغی است. سایت ویکی‌حکایت شامل حکایات و داستانک‌های مناسب برای تبیین و تبلیغ است که توسط مبلغّان و جریان مردمی و انقلابی همراه با آن، تجمیع و گردآوری شده است و ساده و بی تکلّف در دسترس عموم قرار گرفته است.

 

یکی از مسئولیتهای مهم هر کسی، اصلاح خود و محیط اطراف خود و ارتقاء ابعاد فردی و اجتماعی افرادی که با آنها ارتباط دارد است؛ اما معمولاً نمی‌دانیم چگونه انجام وظیفه کنیم و از کجا باید شروع کنیم و چه بگوییم. بیان حکایت و تجربیات زندگی خود و دیگران، ساده‌ترین و اولین گام برای توجه و اهمیت دادن به اطرافیان است و معمولاً حکایات و داستان‌های واقعی و تاثیرگذار می تواند بخش اعظمی از خلأ محتوایی بیان، تبیین و تبلیغ را جبران کند. در عرصه تربیت فرزند چه در خانواده چه در مدرسه نیز با توجه به نزدیکی حکایات به فطرت انسانی، ظرفیتی تاثیرگذار است به همین سبب در قرآن کریم نیز خداوند متعال بخش اعظمی از آیات را به بیان معارف در قالب داستان و قصص قرآنی و گذشتگان اختصاص داده است.

 

صحبت برای خانواده در رابطه موضوعی، در صحبت با خویشان و دوستان و همکلاسی و هم صنف و همکار، یا حتی صحبت روی منبر و کلاس درس و هرجایی که لازم باشد …؛ از این جهت است که در این مجموعه به پربارسازی تبلیغ و مهمتر از آن تبیین عمومی و ارتقاء محتوایی جریان مردمی در ویرایش محیط اطراف خود پرداخته شده است.

 

ویکی حکایت، مجموعه‌ای از حکایات، داستان‌ها و داستانک‌هایی است که با کمک افراد داوطلب نوشته می‌شود و هرکسی می‌تواند در ارتقاء آن با بارگذاری حکایات یا اصلاح و ویرایش حکایت‌های آن در این مجموعه همکاری کند. در مجموعه ویکی‌حکایت، علاوه بر متن حکایات، صوت و کلیپ حاوی حکایت و بیان حکایت و داستان نیز قرار داده می‌شود و هر کسی در بارگذاری صوت داستان‌هایی که با آن برخورد می‌کند نیز می‌تواند فعال باشد. بارگذاری و استفاده از کلیپِ بیان حکایات توسط دیگران و همچنین تصاویر، نقاشی‌ها و عکس‌نوشته‌هایی که می‌تواند مفهومی را منتقل کند در این مجموعه قرار گرفته است.

 

این وب ‌سایت جایی برای تجمیع حکایت های مستند و تاثیرگذار است که در کتب حکایی یا در لابلای کتب دیگر در مطالعه بدان بر می خورید و در نهایت حکایت‌نامه ای جامع برای هر آن کسانی که در بیان خود نیاز به حکایت دارند.

 

ویکی حکایت پشتیبان تبیین عمومی و جریان عمومی بیان و تبلیغ است. رفع مسائل متعددی که در عرصه تبلیغ و تبلیغاتی کشور، تبلیغ سنّتی و تبیین وجود دارد، با توجه به ضعف حضور و توان مجازی، ضرورتاً با حضور مردم در عرصه تبیین به صورت جریانی فراگیر و گفتمان‌ساز ممکن است؛ لذا در راستای کارآمدسازی تبیین و تبلیغ سنّتی توسط مردم و خودِ مبلّغان این وب‌سایت ایجاد شده است. این وب‌سایت به صورت یک حکایت‌نامه باز بستری برای فعالیت هر علاقمندی است که بتواند در کارآمدسازی و حلّ مسائل عمومی و عرصه تبلیغ به عنوان یک وظیفه عمومی و اختصاصی اقدام کند.

 

تولید محتوای ساده و یکپارچه و پشتیبانی منظم محتوایی از تبیین مردمی، اولین گام در عرصه تبلیغ و رفع نیازهای تبلیغی است. سایت ویکی‌حکایت شامل حکایات و داستانک‌های مناسب برای تبیین و تبلیغ است که توسط مبلغّان و جریان مردمی و انقلابی همراه با آن، تجمیع و گردآوری شده است و ساده و بی تکلّف در دسترس عموم قرار گرفته است.

 

یکی از مسئولیتهای مهم هر کسی، اصلاح خود و محیط اطراف خود و ارتقاء ابعاد فردی و اجتماعی افرادی که با آنها ارتباط دارد است؛ اما معمولاً نمی‌دانیم چگونه انجام وظیفه کنیم و از کجا باید شروع کنیم و چه بگوییم. بیان حکایت و تجربیات زندگی خود و دیگران، ساده‌ترین و اولین گام برای توجه و اهمیت دادن به اطرافیان است و معمولاً حکایات و داستان‌های واقعی و تاثیرگذار می تواند بخش اعظمی از خلأ محتوایی بیان، تبیین و تبلیغ را جبران کند. در عرصه تربیت فرزند چه در خانواده چه در مدرسه نیز با توجه به نزدیکی حکایات به فطرت انسانی، ظرفیتی تاثیرگذار است به همین سبب در قرآن کریم نیز خداوند متعال بخش اعظمی از آیات را به بیان معارف در قالب داستان و قصص قرآنی و گذشتگان اختصاص داده است.

 

صحبت برای خانواده در رابطه موضوعی، در صحبت با خویشان و دوستان و همکلاسی و هم صنف و همکار، یا حتی صحبت روی منبر و کلاس درس و هرجایی که لازم باشد …؛ از این جهت است که در این مجموعه به پربارسازی تبلیغ و مهمتر از آن تبیین عمومی و ارتقاء محتوایی جریان مردمی در ویرایش محیط اطراف خود پرداخته شده است.

 

ویکی حکایت، مجموعه‌ای از حکایات، داستان‌ها و داستانک‌هایی است که با کمک افراد داوطلب نوشته می‌شود و هرکسی می‌تواند در ارتقاء آن با بارگذاری حکایات یا اصلاح و ویرایش حکایت‌های آن در این مجموعه همکاری کند. در مجموعه ویکی‌حکایت، علاوه بر متن حکایات، صوت و کلیپ حاوی حکایت و بیان حکایت و داستان نیز قرار داده می‌شود و هر کسی در بارگذاری صوت داستان‌هایی که با آن برخورد می‌کند نیز می‌تواند فعال باشد. بارگذاری و استفاده از کلیپِ بیان حکایات توسط دیگران و همچنین تصاویر، نقاشی‌ها و عکس‌نوشته‌هایی که می‌تواند مفهومی را منتقل کند در این مجموعه قرار گرفته است.

 

این وب ‌سایت جایی برای تجمیع حکایت های مستند و تاثیرگذار است که در کتب حکایی یا در لابلای کتب دیگر در مطالعه بدان بر می خورید و در نهایت حکایت‌نامه ای جامع برای هر آن کسانی که در بیان خود نیاز به حکایت دارند.