«إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکَمِ» (نهج البلاغه، حکمت 197)

«إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکَمِ» (نهج البلاغه، حکمت 197)

«إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکَمِ» (نهج البلاغه، حکمت 197)

داستانهای اصول کافی، محمد محمدی‌اشتهاردی
داستانهای شنیدنی از جنگ بدر و احد (شامل صد داستان سازنده، 30 داستان از جنگ بدر و 70 داستان از جنگ احد)، محمد محمدی‌اشتهاردی
داستانهای صاحبدلان، محمد محمدی‌اشتهاردی
داستانهای نهج‌البلاغه، محمد محمدی‌اشتهاردی
داستانهای تبلیغی، علی گلستانی
تشرف‌یافتگان، کمال کریمی
داستانهایی از شان نزول قرآن، علی نورالدینی
مجموعه قصه های شیرین، آیت الله شیخ حسن مصطفوی
نماز خوبان (حكايات و داستانهايى از دانشمندان و فرزانگان)، على احمد پور تركمانى
داستانهای بحارالانوار
حکایت پارسایان: 110 حکایت عرفانی، رضا بابایی
در محراب اسارت، اصغر زاغیان
انوار ملکوت، علامه محمدحسین طهرانی
طرائف الحکم، احمد آشتیانی
داستانهای ما، علی دوانی
داستان های عارفانه در آثار علامه حسنزاده آملی، عباس عزیزی
حکایاتی از حضرت آیت الله سیدرضا بها الدینی (ره) از زبان دوستان
حکایت ها و هدایت ها در آثار شهید مطهری، محمد جواد صاحبی
فاطمه علی است؛ داستانهایی کوتاه از بلندای سبک زندگی حضرت صدیقه طاره س و امیرالمؤمنین علیه السلام، علی قهرمانی
در محضر استاد سخن فلسفی (داستان های شیرین و حکایات خواندنی)
قصص التوابین (داستان توبه کنندگان)، علی میرخلف زاده
جامع الحکایات (دویست حکایت در باب پارسایان)
داستان های شگفت، شهید محراب سید عبدالحسین دستغیب
اخلاق خانوادگی عارفان: خانواده، آیین همسرداری و تربیت فرزند در سیره و سخنان عارفان، حمزه کریم خانی
پرتویی از آفتاب: جلوه هایی از سیمای امام خمینی ره در خانواده، محمدعلی جمالی فر
داستان راستان، شهید مطهری
مردان علم در میدان عمل، نعمت الله حسینی
حکایتها و هدایت ها در آثار شهید مطهری، محمد جواد صاحبی
حکایت های شنیدنی، محمد مهدی اشتهاردی
داستان دوستان، محمد مهدی اشتهاردی
هزار و یک داستان، محمد مهدی اشتهاردی
داستان راستان در 80 دقیقه: بازنویسی اثر ماندگار استاد شهید مطهری، سید محمدجواد میری
بدیع الحکمه لطایف حکیمانه (مواعظ و کلام حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی)
دفاع مقدس
ستارگان خاکی: زندگی به سبک شهداء 313 داستان خواندنی، محمد رحمتی شهرضا
داستان های کوتاه دفاع مقدس، اشرف السادات سادات
تا هنوز، محمدعلی محمدی
پلاک بی سر، علی مهر، تیمور آقامحمدی و ...
آن بیست و سه نفر، احمد یوسف زاده
پایی که جا ماند، سید ناصر حسینی پور
فرمانده من، داوود امیریان، رحیم مخدومی و ....
شور شبهای قلاویزان، سالم پور احمد
سلام بر ابراهیم، گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
نه آبی، نه خاکی، علی مؤذّنی
حکایت فرزندان فاطمه
داستان های شهر جنگی، حبیب احمدزاده
ستارگان خاکی: زندگی به سبک شهداء 313 داستان خواندنی، محمد رحمتی شهرضا
سیرت شهیدان، غلامعلی رجایی
مجمع ملکوتیان، محمد علیگو، احسان کرمانشاهی
سرمشق نیکو: الگوهای رفتاری و سبک زندگی نبوی، محمد رحمتی شهرضا
حکایت های عرفانی (201 گزیده روایی از دفتر معرفت پیشگان)، قاسم هاشمی نژاد
ذکرها فرشته اند خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت الله بهجت، سیده زهرا برقعی
طریق بندگی
هزار و یک حکایت اخلاقی، محمدحسین محمدی
هزار و یک حکایت قرآنی، محمد حسین محمدی
حکایت های ناب اخلاقی، محمدحسین محمدی
شنیدنی های تاریخ، زهرا رحمانی
یکصد داستان خواندنی، آیت الله محمد شیرازی – ترجمه: عبدالرسول مجیدی
حدیث خوبان (حکایت های اخلاقی و کرامات مشاهیر تخت فولاد اصفهان)، حمید خلیلیان
علی از زبان علی، زندگانی امیر المومنین
داستانهای اصول کافی، محمد محمدی‌اشتهاردی
داستانهای شنیدنی از جنگ بدر و احد (شامل صد داستان سازنده، 30 داستان از جنگ بدر و 70 داستان از جنگ احد)، محمد محمدی‌اشتهاردی
داستانهای صاحبدلان، محمد محمدی‌اشتهاردی
داستانهای نهج‌البلاغه، محمد محمدی‌اشتهاردی
داستانهای تبلیغی، علی گلستانی
تشرف‌یافتگان، کمال کریمی
داستانهایی از شان نزول قرآن، علی نورالدینی
مجموعه قصه های شیرین، آیت الله شیخ حسن مصطفوی
نماز خوبان (حكايات و داستانهايى از دانشمندان و فرزانگان)، على احمد پور تركمانى
داستانهای بحارالانوار
حکایت پارسایان: 110 حکایت عرفانی، رضا بابایی
در محراب اسارت، اصغر زاغیان
انوار ملکوت، علامه محمدحسین طهرانی
طرائف الحکم، احمد آشتیانی
داستانهای ما، علی دوانی
داستان های عارفانه در آثار علامه حسنزاده آملی، عباس عزیزی
حکایاتی از حضرت آیت الله سیدرضا بها الدینی (ره) از زبان دوستان
حکایت ها و هدایت ها در آثار شهید مطهری، محمد جواد صاحبی
فاطمه علی است؛ داستانهایی کوتاه از بلندای سبک زندگی حضرت صدیقه طاره س و امیرالمؤمنین علیه السلام، علی قهرمانی
در محضر استاد سخن فلسفی (داستان های شیرین و حکایات خواندنی)
قصص التوابین (داستان توبه کنندگان)، علی میرخلف زاده
جامع الحکایات (دویست حکایت در باب پارسایان)
داستان های شگفت، شهید محراب سید عبدالحسین دستغیب
اخلاق خانوادگی عارفان: خانواده، آیین همسرداری و تربیت فرزند در سیره و سخنان عارفان، حمزه کریم خانی
پرتویی از آفتاب: جلوه هایی از سیمای امام خمینی ره در خانواده، محمدعلی جمالی فر
داستان راستان، شهید مطهری
مردان علم در میدان عمل، نعمت الله حسینی
حکایتها و هدایت ها در آثار شهید مطهری، محمد جواد صاحبی
حکایت های شنیدنی، محمد مهدی اشتهاردی
داستان دوستان، محمد مهدی اشتهاردی
هزار و یک داستان، محمد مهدی اشتهاردی
داستان راستان در 80 دقیقه: بازنویسی اثر ماندگار استاد شهید مطهری، سید محمدجواد میری
بدیع الحکمه لطایف حکیمانه (مواعظ و کلام حضرت آیت الله مجتهدی تهرانی)
دفاع مقدس
ستارگان خاکی: زندگی به سبک شهداء 313 داستان خواندنی، محمد رحمتی شهرضا
داستان های کوتاه دفاع مقدس، اشرف السادات سادات
تا هنوز، محمدعلی محمدی
پلاک بی سر، علی مهر، تیمور آقامحمدی و ...
آن بیست و سه نفر، احمد یوسف زاده
پایی که جا ماند، سید ناصر حسینی پور
فرمانده من، داوود امیریان، رحیم مخدومی و ....
شور شبهای قلاویزان، سالم پور احمد
سلام بر ابراهیم، گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی
نه آبی، نه خاکی، علی مؤذّنی
حکایت فرزندان فاطمه
داستان های شهر جنگی، حبیب احمدزاده
ستارگان خاکی: زندگی به سبک شهداء 313 داستان خواندنی، محمد رحمتی شهرضا
سیرت شهیدان، غلامعلی رجایی
مجمع ملکوتیان، محمد علیگو، احسان کرمانشاهی
سرمشق نیکو: الگوهای رفتاری و سبک زندگی نبوی، محمد رحمتی شهرضا
حکایت های عرفانی (201 گزیده روایی از دفتر معرفت پیشگان)، قاسم هاشمی نژاد
ذکرها فرشته اند خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت الله بهجت، سیده زهرا برقعی
طریق بندگی
هزار و یک حکایت اخلاقی، محمدحسین محمدی
هزار و یک حکایت قرآنی، محمد حسین محمدی
حکایت های ناب اخلاقی، محمدحسین محمدی
شنیدنی های تاریخ، زهرا رحمانی
یکصد داستان خواندنی، آیت الله محمد شیرازی – ترجمه: عبدالرسول مجیدی
حدیث خوبان (حکایت های اخلاقی و کرامات مشاهیر تخت فولاد اصفهان)، حمید خلیلیان
علی از زبان علی، زندگانی امیر المومنین