«إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکَمِ» (نهج البلاغه، حکمت 197)

«إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکَمِ» (نهج البلاغه، حکمت 197)

«إِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبَ تَمَلُّ کَمَا تَمَلُّ الْأَبْدَانُ فَابْتَغُوا لَهَا طَرَائِفَ الْحِکَمِ» (نهج البلاغه، حکمت 197)

بارگذاری داستان و حکایت در این وب‌‌سایت به صورت آزاد است و کاربران اختیار دارند بر اساس علاقه‌مندی، توانایی و مطالعات خود، حکایات کوتاه، مستند و تاثیرگذار را در این آن بارگذاری کنند. مستند بودن و واقعی بودن یکی از شرایط مهم حکایات بارگذاری شده است لذا داستان‌پردازی‌ها در درجه دوم اهمیت قرار دارد و در این مجموعه قرار نمیگیرد. در این سایت برخی از منابع حائز اهمیت قرار داده شده است و کاربران می توانند از آن منابعی را انتخاب کنند. (منابع حکایی)

 

انتخاب نوع فایل (متن، صوت، کلیپ و ...)

وارد کردن عنوان حکایت

وارد کردن متن

وارد کردن تگها و نمایه موضوعی؛ مفاهیم و موضوعاتی که حکایت به آن اشاره می کند به صورت جدا از یکدیگر در زیر متن داستان

بارگذاری داستان و حکایت در این وب‌‌سایت به صورت آزاد است و کاربران اختیار دارند بر اساس علاقه‌مندی، توانایی و مطالعات خود، حکایات کوتاه، مستند و تاثیرگذار را در این آن بارگذاری کنند. مستند بودن و واقعی بودن یکی از شرایط مهم حکایات بارگذاری شده است لذا داستان‌پردازی‌ها در درجه دوم اهمیت قرار دارد و در این مجموعه قرار نمیگیرد. در این سایت برخی از منابع حائز اهمیت قرار داده شده است و کاربران می توانند از آن منابعی را انتخاب کنند. (منابع حکایی)

انتخاب نوع فایل (متن، صوت، کلیپ و ...)

وارد کردن عنوان حکایت

وارد کردن متن

وارد کردن تگها و نمایه موضوعی؛ مفاهیم و موضوعاتی که حکایت به آن اشاره می کند به صورت جدا از یکدیگر در زیر متن داستان