ارزش نیت سالم

پس از پیروزی امام علی علیه السلام در جنگ جمل، یکی از یاران امام گفت: چه خوب بود برادرم می‌بود و پیروزی شما رامی‌دید. حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: آیا قلب و فکر برادرت با ما بوده است؟ گفت: آری. امام علی علیه السلام فرمود: فَقَالَ لَهُ علیه السلام: أَهَوَی أَخِیکَ مَعَنَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: […]